Ya' a Wib cham Utz'elal cham ri tiempo q'ij ri'

Ya' a Wib cham Utz'elal cham ri tiempo q'ij ri':

 1. Jas are' ri sintomas rech ri ya'bil COVID-19 o Coronavirus?

  Ri winaq ruq ri ya’bil COVID-19 are’ xquto cham jun nim welt che ilik ri ya’bil chqe chqij xuquje xquto sintomas- cham ri nik’ sintomas o ri nim sintomas rech jun nim ya’bil. Ri sintomas ilbal are’ xaqte’ qu ya’ rib’ 2-14 q’ij che jumpa xa ya’ a wib o xa chopo ri ya’bil COVID-19.

  Ri sintomas xaq’te’ qolik cham:

  • Q’aq’ cha-wij o resh teuf

  • Jbiq’ a wxlab’ o qax jumpa qa jaqo ri a wxlab’

  • A ti’jal o qaxil a baq’il

  • Qaxil a jolom

  • Nausea o qa waj qat xab’ik

  • O’j

  • Cosem

  • K’ak’ tz’aq’bal ri na’bal wa o ri tz’aq’bal ri sq’inbal

  • Dolor de garganta

  • Congestion o p’ur a tz’am

  • Ja’ cha xe’

  Jun wuj ri’ qo’taj juntiri ri xaqte’ sintomas, xuquje ri aqulab’ xuquje ri nim ak’al ruq  COVID-19 xaqte’ ya’ik chqe jmul, juntir, o qo’taj che ni jun che ri jmul sintomas ri’.

   

   

 2. Rajuxik jonojel, xuquje ri aqulab, kbano ri naj'bal chawawem winaq?

  Je’ rajuxik, jujun winaq cham ri juntir ri kjunab’, xuquje ri aqulab, rajuxik kbano ri naj’ba chawawem winaq. Jonojel winaq utz’ qu bano jun winaq rech utz’elal rech ya’ik ri common cham utz’elal. Chomaj ri rajuxik che are’ qix q’e junam. Na’ qa’ ya’t a wib’ chuch ri virus are’ ri nim utz’ laj be’ rech kpi’taj ri a ya’bil o qa q’axij ri ya’bil che junchik winaq. Na’ jun toq’o’p wila rech e’tamaj k’I cham ri CDC webpage wuj rech no’jbal:

  https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/prevention.html 3. Quj quonik qojo jujun qol'bal xunquje q'ij atz'nem ruq ri junchik winaq cham ri clase? 

  J’rob’naq’ teuf xuquje jmul or cham’taj ri ja are’ utz’ chqe jujun winaq, xuquje ri na’jbal chawawem no’jbal be’ wuj che rajuxik qa q’atij ri naj’bal cham ri jmul 6 aq’naj are’ na’ nim ubantajik. Ja rech atz’nem xuquje ri parques cham ri New Bedford are’ to’o’rolik chqe ri winaq che qojo jun ch’uq’bal chi’ xuquje are’ bano ri na’jbal chawawem chqe junchik ri winaq. Ri winaq are’ rajuxik qe chomaj ri q’ij rech atz’nem xuquje ri utz’elal cham jun ri’ xuquje rajuxik are’ bano jas ri CDC no’jbal wuj be’ qu bij chrij jas rajuxik qa bano rech ri utz’elal cham ri qax ya’bil COVID-19. Rech e’tamaj k’I no’j chrij ri parques che to’o’rom cham ri New Bedford, ya’ jun click cham ri link che qolik chi’ ikam:

  https://newbedfordma.myrec.com/info/facilities/ 4. Jas in qonik in roqo recursos rech to'o'banik cham ri common?

  Rech no’j chrij ri recursos che qolik cham ri common na’ jun to’o’q’op ya’ jun click cham ri tz’ij che qa waj qat chawik chi’ ikam:

  English

   Spanish

   Portuguese

   K’iche

  At mis qat qonik qa ch’aj ri Mass 2-1-1 chich chawawem. Ri achalal winq qonik roqo no’j cham ri tz’ij che qi chawik jumpa kcha’bej jun ajilabal qaxbal tz’ij ri’ jumpa qe qaj.

  At mis qat qonik qa cha’bej ri NBPS ajilabal qaxbal tz’ij rech k’I no’jbal: 508-997-4515

   


 5. Jas recursos rech to'o;banik qolik chqe ri winaq tijoxel che qo'taj ri k'choch xuquje ri achalal winaq cham ri jmul q'ij ri'?

  No’jbal wuj be rech DESE rech Winaq Qo’taj k’choch Coordinador Qutbal  (Homeless Education Coordinator cham ri Inglés)( Qolik cham:

  • Jumpa ri local oficinas are’ tz’apemchqe ri winaq, rech ri wuj ta’banik rech ri ta’bal ja qat qonik qa bano cham ri qaxbal tz’ij are’ jumpa qa cha’bej ri ajilabal 1-866-584-0653.

  • Ri achalal winaq rajuxik tranbej ja qolbal cuarentena/aislamiento q’atbal tz’ij che rajuxik banik.

  • Ri achalal winaq rajuxik na’ xaj-taj qib chrij tz’qunbal ja qolbal jun jmul q’ij ri’. Are’ que xaqte’ qolik cham ri ta’a’banik rech ja cham ri chich en linea xuquje chkunbal ruq ri ajchak’ chrij ri jasach ri’ cham ri qaxbal tz’ij.

  DHCD are qu bano ri chak’bal rech qrilo chrij ri q’atbal tz’ij chrij ri rjauf ja qu bantaj jasach rech qresaj ri winaq cham ri ja che tjanik jmul qib’ cham jun ja. Ri Tz’apbal Ja chak’bal che qre’saj ri winaq cham ri ja are’ tz’apem jmul q’ij. 6. Jas recursos are' qolik chqe ri Tat Nan qaslemal ruq estres cham ri jmul q'ij ri'?

  Ri CDC u yo’o’m jmul recursos chqe ri Tat Nan qaslemal ruq estres: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-  Chi’ qolik junchik’ jmul qaxbal tz’ij ajilabal:

  • Ri qaxbal tz’ij chrij ri Tat Nan estres – “Tat Nan to’o’banik Tat Nan” – chak’bal cham ri 24/7 cham ri juntir tz’ij chawawem: 1-800-632-8188

  • SafeLinkMassachusetts Estatal Violencia cham ri ja xuquje recursos – 24/7 qaxbal tz’ij to’o’banik: 877-785-2020

  • National Suicide Prevention are q’atbal qa qom’saj ri a wib’ Qaslemalqaxbal-tz’ij: 1-800-273-8255

  • Ri qaxbal tz’ij rech junmpa ri emergencias chrij desastres - 1-800-985-5990 – a 24/7, 365-q’ij-cham-jun-junab’ Nacional qaxbal tz’ij rech ya’ik anaq’ to’o’banik cham ri qax chqe ri winaq che iqolik cham ri kax jolom estres chrij ri jmul natural-winaq desastre bantajik tjanik. Jun qaxbal t’zij ri’ are’ juntir-sipamn, multilinguistico(k’I tz’ij chawawem), xuquje utz’ banik chu qolik ri chawawem. To’o’banik cham ri crisis are’ qoli chqe juntir ri winaq che iqolik cham ri Nim Tinamit rech ri US and xuquje juntir ri ulew rech jun ri’. At mis qat qonik qa ta’q’o’ jun tz’ij TalkWithUs cham ri 66746 (are’ qilik cham ri k’iche “T’chawak’ q’uq o’j”) rech qat chawik ruq jun winaq to’o’banik chrij ri crisis qax.