Ch’jij a wip cham jun kax ri’ jmul q’ij

Covid FAQs

Ch’jij a wip cham jun kax ri’ jmul q’ij:

 1. ¿Jas be’ utz rech in ch’jij ri achalal cham rin wachoch rech in ch’jij rumal ri’ ya’bil Coronavirus?

  At q’at q’onik q’at be’ cham ri Web rech NBPS COVID-19 rech q’a ro’qo q’i noj’bal:

  http://www.newbedfordschools.org/coronavirus.

  Oj t’jan q’uj chaqunik ruq ri ja che i’qolik cham ri tinamit junam ruq Southcoast Health, ri Tinamit rech New Bedford Departamento de Salud, xuquje oj tjan q’omo ri be’ che xu ya’o’ ri Departamento de Salud Publica de Massachusetts.

 2. ¿Ronojel rajuxiq, ri ak’al mis, b’ano ri naj chawawem?

  Je , jonojel winaq, mis ri ak’al, utz k’bano ri naj chawawem. Jonojel oj are q’chaq che q’o’lo’ ri tinamit cham ri utz. Chomaj jumpa utz’ che junam ix q’o’lik. Jmul q’ij rin a junam taj ru ux’nem; jun ri are jun nim chomaj rech naj chawawem ruq na q’a chop’taj ri winaq, rech q’q’ilo ri yabil ubantajik nim. Jumpa q’q’ilo ri yabil utz rech na q’uju chop’taj xuquje utz rech q’a q’axejtaj. Na jun ta’qop ya jun ilik che ri Wed CDC rech jmul noj’bal:

  https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/prevention.html

 3. ¿Q’uj q’onik q’ojo ri jasach rech atz’nem rech ri tijobal xuquje ruq jmul winaq q’ojbal?

  Utz te’uf xuquje jmul cham’taj ri ja are utz’ ch’qe juntir winaq, are’ ri noj’bal rech naj’chawawem ruq 6 Pies are jun ri’ nim na u’chak’bal. Ri’ t’q’aj rech atz’nem cham ri tijobal xuquje cham ri common are i’tz’apem xuquje ri winaq achalal rech ri jonojel ja ya’taj ch’qe rech q’o’jo ri t’q’aj rech atz’nem cham jmul q’ij ri’ rech kax. Ri jonojel achalal cham ri ja utz’ che q’i’lo ri atz’nem ruq winaq xuquje utz che na q’xbij’taj ri ak’al. Jumpa kat beq rech jun bi’nam, xuquje bi’nam ruq bicicleta, mis jumpa q’a b’ano atznem chrij a wachoch, are’ jun utz noj’bal xuquje utz q’ab’ano ruq ri’ naj chawawem noj’bal 6 Pies ruq ri winaq che na awachalal taj. 

 4. ¿Jas ja q’uj q’onik ro’qo tobanik cham ri common?

  Ix q’ix q’onik ro’qo tobanik cham ri Web rech Tijobal Winaq rech New Bedford, cham ri wuj rech no’jbal. Ri to’banik NBPS #3- ch’lajsej uwach ri COVID-19 cham ri ja ya’o’ jmul noj’bal rech ri ja achalal 

  Link: http://www.newbedfordschools.org/news/what_s_new/family_resource__3

  Ix q’ix q’onik ya’o jun chawawem cham ri chich Massachusetts 2-1-1. Ri achalal q’i q’onik ro’qo noj’bal cham riq’ chawawem che xa majo jumpa at niq ya’ jun chawawem cham ri chich oj uj q’ojik injal q’ij.

 5. Jas to’banik q’olik chq’e ri tijoxel xuquje ri achalal winaq che q’otaj ri q’choch cham jmul q’ij ri’?

  Ri’ noj’bal wuj rech ri Coordinador de Educación rech ri Winaq che q’otaj Q’choch rech DESE q’oliq cham:

  - Jumpa ri ja tobanik tz’apem jmul q’ij ri chuch ri winaq, ri t’abal rech ja q’at q’onik b’ano ruq jun chawawem cham ri chich ri’ 1-866-584-0653.

  - Jonojel ri achalal cham ri ja utz che q’bano sqa ri noj’bal wuj q’u bij chrij ri’ cuarentena / q’olem cham ri ja are jun chaq.

  - Jonojel ri achalal utz che na q’psojtaj ri tz’qunel ja cham jmul q’ij ri’. Q’i q’oniq ta’o’ ja cham ri chich xuquje chawawem chrij ri ta’banik utz’ u’banik cham ri q’axbal tz’ij ch’naj.

  - DHCD to’banik ruq ri q’at b’al tz’ij che na’ qu q’ilaj taj ri winaq che q’olik ri achalal ruq. Ri Nim winaq rech ri ya’ al ja taj chu’po uwach ri chaq rech e’saj ri winaq cham ri ja.

 6. ¿Jas u’banik utz be’ cham jun kax ri cham ri ja?

  Q’at q’onik raq’o’ ri noj’bal ri cham ri wuj Web rech NBPS, cham ri wuj rech noj’bal. Ri t’obanik NBPS #1- to’banik ri achalal cham ri ja rech tz’lajsej uwach ri ya’bil ri’ COVID-19 cham ri ja. U’banik ri chaq’bal cham ri ja nim jun chak’, mis chqe ri winaq che utz’ q’nao ri ja’lo’ ri chaqbal. Q’i jasach che at q’at q’onik to’o’ awip xuquje to’banik ri awachalal cham ri utz’ be’ cham jun kax ri’. Jmul ri noj’bal ri’ utz rech to’banik ri awachalal cham ri ja xuquje u’banik utz ri jmul q’ij ri cham ri ja ruq ri awachalal. Link:

  http://www.newbedfordschools.org/news/what_s_new/family_resource__2

 7. ¿Jas to’banik q’olik rech ri Tat Nan q’i ch’qunik q’ilo ri qax jolom cham jmul kax q’ij ri’?

  Ri’ CDC xu ya’o’ jmul to’banik rech q’a q’ilo ri kax jolom are jmul ri’ :

  https://www.cdc.gov/coronavirus/2019  inq’aj ri’ are jmul ajilabal rech to’banik ya’ jun chawawem ch’qe:

  - Ri q’axba’ tz’ij rech Tat Nan jumpa q’ax q’jolom - “Tat Nan che q’to’o’ ri Tat Nan” – Chaq’bal 24/7 cham ri’ jonojel chawawem: 1-800-632-8188

  - SafeLink – Jasasch xuquje to’banik ruq itz’el qax cham ri ja cham juntir ri Tinamit rech Massachusetts – q’ax bal tz’ij rech to’banik 24/7: 877-785-2020

  - Ajilabal rech q’aslemal rech q’ilaj ri qam’snel awip: 1-800-273-8255

  - Ri ajilabal chich rech to’banik jumpa ri q’ax: 1-800-985-5990: jun ajilabal chich ri’ q’ch’qunik injal or 24 or cham ri q’ij, ri jmul 7 q’ij cham jun wuqubix, ri’ 365 q’ij rech jun junab, chapanik ri rech ya’ik ilik jumpa qa roq’o’ ri kax a wilma jumpa qa roq’o’ kax chuch ri ulew o jumpa raq’o’ kax umaq ri achi’. Jun qax’bal tz’ij ri sipam, ki’ chawawem xuquje utz’ q’olik k’banik. Jun to’banik ri’ rech jonojel winaq che iqolik cham ri EE. UU. Xuquje ri ulew rech jun tinamit ri’. Utz’ mis taq’o’ jun tz’ibanik ruq TalkWithUs cham 66746 rech yaq’o’ jun to’banik rumal jun winaq rech to’banik p’kax. 

 8. Jas inq’onik in chopo rin wa?

  a. Q’majtik ri wuqubix rech 13 de Ukaj ik’, ri jachonel rech wa Grab n 'Go q’olik chuw ri q’ij ukab’ q’ij xuquje ri ro’ q’ij. Ri jachonel wa cham ri ukab’ q’ij: ri tijoxel raq’o’ wa rech baj’chi’ wa xuquje ri pinq’aj wa rech ri ukab’ q’ij, rox q’ij xuquje rech ukaj q’ij. Jachonel wa rech ri ro’ q’ij: ri tijoxel raq’o’ wa rech ba’jchi’ wa xuquje ri pinq’aj q’ij wa rech jo’ q’ij xuquje jmul qeb’ q’ij.

  b. Ri wa Grab n 'Go q’at q’onik q’a chapo cham ri ja wa cham 11:30 baj’chi’ kisik 1:00 be’q’ij rech jujun ak’al (18 junab’ o niq chuch ri’) jumpa ri tijobal tz’apem rech NBPS rumal ri COVID-19. Juntir ri wa chapo xuquje q’tijiq junchiq ja. Ri ja rech wa Grab n ‘Go q’olik cham: Campbell, Carney, Gomes, Hayden-McFadden, Jacobs y Lincoln Elementary School, Keith Middle School y 52 Walker Street (Brickenwood Housing Development).

        i. Ri to’banik rech e’tamaj cham ri ja q’at q’onik ra’qo cham ri nabe’ wuj rech NBPS cham ri:            http://www.newbedfordschools.org/

Website by SchoolMessenger Presence. © 2020 Intrado Corporation. All rights reserved.